צור קשר

פרסומים מהתקשורת

מאמרים

תחומי עיסוק

אודות

ראשי

מקרקעין

עריכת הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים

עריכת צוואות וייצוג משפטי

מכרזים

משפט מינהלי

ייצוג בהליכי בוררות, גישור ופישור

הוצאה לפועל

תובענות ייצוגיות

ליטיגציה

עריכת חוזים

מיזוגים ורכישות

תביעות בגין נזקי גוף

דיני עבודה

פירוק חברות

ליווי שוטף של חברות, עמותות, ושותפויות

לשון הרע

קניין רוחני – לרבות תביעות זכויות יוצרים

תחומי עיסוק

ליטיגציה

 

ליטיגציה (התדיינות) היא אומנות הטיעון. היא נוגעת לכל תיק אשר הגיע, או עתיד להגיע, להתדיינות בפני בית משפט או כל ערכאה שיפוטית אחרת. העיסוק בליטיגציה מחייב היכרות עם סדרי הדין, הקובעים את "כללי המשחק" בפני הערכאה השיפוטית הרלוונטית, חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח ושימוש במגוון רחב של כלים עד לזכייה במשפט. ככזאת, הליטיגציה הינה תחום התמחות בפני עצמו אשר מומלץ להפקידו בידי עורך דין העוסק בכך דרך קבע.

 

ליטיגציה מסחרית - אזרחית הינה אחד התחומים הבולטים של המשרד. לצוות המשרד, ניסיון עשיר בתחום הליטיגציה המסחרית- אזרחית, בין אם בייצוג חברות ענק זרות וישראליות, ובין אם בייצוג אנשים פרטיים וגופים קטנים. המשרד שם לו למטרה להעניק שירות אישי ומקצועי לכל לקוח לשם בחירת המתווה הנכון עבורו לניהול הסכסוך וזכייתו במשפט.

תובענות ייצוגיות

 

התובענה הייצוגית הינה כלי חשוב, אשר תפס בשנים האחרונות מקום מרכזי באכיפת זכויות, שלגביהן התביעה הפרטית אינה הליך יעיל או מעשי בשל סכומה הזניח ביחס לעלות התביעה. כלי זה מאפשר לקבוצה של אנשים שנפגעה ממעשה של גורם אחד, שבידו כח רב, לממש את זכותה, ולצד זאת להרתיע מפגיעה נוספת בזכויות של אחרים. לתובענה הייצוגית תפקיד חשוב בתחומי הצרכנות השונים, ביטוח, ניירות ערך, איסור הפליה במוצרים ושירותים, הפליה בעבודה, תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, תביעה נגד מפרסם ("ספאם") ועוד. יחד עם זאת, התובענה הייצוגית לוקה גם בחסרונות הנובעים, בין היתר, מכך שחברי הקבוצה לא ייפו את כוחו של מי שמנהל את התובענה הייצוגית לפעול בשמם.

 

משרד יריב – יניב, עורכי דין,  מכיר בחשיבות כלי זה, ובמהלך השנים רכש צוות המשרד ידע רב ומעמיק בתחום התובענות הייצוגיות, זאת לשם הבטחת טיפול משפטי מקצועי. צוות המשרד מייצג תובעים במסגרת תובענות ייצוגיות ומצידו השני של המתרס, לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בייצוג חברות גדולות בתביעות ייצוגיות שהוגשו נגדן בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, כמו גם בניהול הליכי פשרה מורכבים לשם הגנה על זכויות הלקוח על הצד הטוב ביותר .

הוצאה לפועל

 

אכיפת חיובים אזרחיים בישראל נעשית, על פי רוב, באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, הכפופה לרשות האכיפה והגבייה. בין היתר, באמצעות מערכת ההוצאה לפועל נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בית משפט בעניין אזרחי, וכן חיובים אחרים כגון שטרות, המחאות וכיוצ"ב.

 

משרד יריב – יניב, עורכי דין, מייצג זוכים וחייבים במסגרת ההליכים השונים בהוצאה לפועל כדוגמת מימוש פסק דין, שטרות, המחאות, משכנתאות או פינוי מושכר. המשרד אף מייצג תובעים ונתבעים בתביעות בסכום קצוב (עד 50,000 ₪) אשר מוגשות, לעיתים, בהוצאה לפועל. ככזה, המשרד מעניק ללקוח מעטפת שלמה ומקצועית לניהול הליך משפטי- החל משלב הגשת התביעה האזרחית בבית המשפט ועד לגביית החוב הפסוק בלשכת ההוצאה לפועל.

ייצוג בהליכי בוררות, גישור ופישור

 

ניהול סכסוך במסגרת חלופית לזו של ניהול הליך בבית המשפט, בין אם בדרך של גישור, פישור או בוררות, עשוי להביא, בנסיבות המתאימות, לסיום הסכסוך בין הצדדים במהירות רבה יותר, תוך שמירה על פרטיות הצדדים ונוחותם הדיונית. בהתאם, משרד יריב – יניב, עורכי דין, מייצג לקוחות בסכסוכים מסחריים ואזרחיים לא רק בבתי המשפט השונים, אלא גם במסגרת הליכי בוררות, גישור ופישור. הניסיון של צוות המשרד במגוון רחב של הליכים גם מחוץ לבתי המשפט, מאפשר ללקוח להביא את עניינו להכרעה בדרך המיטיבה ביותר, תוך שקילת דרכים חלופיות לזו של פתיחת הליך בבית המשפט.

בנוסף, לצוות המשרד ניסיון רב בהליכים הנוגעים לאישור וביטול פסקי בוררות בבית המשפט. בתוך כך, לצוות המשרד הישגים בלתי מבוטלים בכל הנגוע לביטול פסקי בוררות.

משפט מינהלי

 

סכסוכים שבין אדם לבין הרשות, להבדיל מסכסוכים שבין אדם לחברו, נדונות, על פי רוב, בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. על סכסוכים שבין אדם לרשות חלה מערכת דינים- פרוצדוראלית ומהותית- שונה מזו החלה על סכסוכים שבין אדם לחברו. לפיכך, המשפט המינהלי דורש ידע מעמיק הן מבחינת הדין המהותי והן מבחינת הדין הפרוצדוראלי. משרד יריב – יניב, עורכי דין, מייצג ומייעץ ללקוחות במגוון ענפי המשפט המינהלי לרבות בדיני המכרזים; חופש המידע; רישוי עסקים; ערעור לפי סעיף 8 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 ועוד.

מכרזים

 

זכייה במכרז טומנת בחובה הזדמנות עסקית חשובה. בהתאם, דיני המכרזים קובעים מסגרת קשיחה לניהול הליך המכרז. אי עמידה במסגרת זו עשויה להוביל לפסילת הצעה שהוגשה למכרז, לביטול החלטת וועדת המכרזים להורות על מסירת ההתקשרות למציע הזוכה, ולעיתים אף לפסילת ההליך המכרזי כולו.

 

משרד יריב – יניב, עורכי דין, מעניק ליווי משפטי והכוונה הן טרם הגשת הצעה למכרז, על מנת לשפר את סיכויי ההצלחה במכרז, והן בהתמודדות עם פסילת הצעה או הפרה של דיני המכרזים. לעורכי הדין במשרד ניסיון עשיר בניהול עתירות מנהליות לשם הגנה על הצעה זוכה, או לחילופין לתקיפת תוצאות המכרז.

עריכת צוואות וייצוג משפטי במקרה של הגנה על צוואה ופסילת צוואה

 

עריכת צוואה היא אחת ההחלטות המשמעויות ביותר בחייו של אדם, מכיוון שבאמצעות הצוואה, יכול האדם להביע את רצונו ביחס למה יעשה ברכושו לאחר מותו. ישנה חשיבות גדולה ביותר לכך שצוואה תהיה מנוסחת כנדרש על ידי עורכי דין הרגילים בניסוח ועריכת צוואות, בעיקר בכדי למזער את הסיכויים שהצוואה תבוטל, שכן לא אחת מי שמרגיש נפגע מהצוואה מבקש לבטלה ומחפש כל אמתלא שיוכל לשם כך. למשרד יריב – יניב, עורכי דין, ניסיון רב בעריכת צוואות, כמו גם בהליכים משפטיים שעניינם הגנה/פסילה של צוואה.

עריכת הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים

 

הסכם ממון נועד להסדיר את ענייני הרכוש והצד הכלכלי של בני זוג, הן בתקופת מערכת היחסים והן במקרה של פרידה. מטרתו העיקרית של הסכם ממון, מלבד הסדרת היחסים הרכושיים במהלך מערכת היחסים של בני הזוג, היא למנוע מריבות ומחלוקות כספיות קשות ומיותרות במקרה של פרידה.

 

הסכם חיים משותפים הינו הסכם אשר מיועד בעיקר לבני זוג אשר אינם נשואים באופן רשמי, שנועד בכדי להסדיר את מכלול הנושאים הכרוכים בקשר הזוגי. בדומה להסכם ממון, מטרתו העיקרית של הסכם זה, מלבד הסדרת היחסים במהלך מערכת היחסים של בני הזוג, היא למנוע מריבות ומחלוקות כספיות קשות ומיותרות במקרה של פרידה.

 

למשרד יריב – יניב, עורכי דין, ניסיון עשיר בניסוח מקיף וממצה של הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים.

לשון הרע

 

בשנים האחרונות, ובעיקר בשל התרחבות השימוש באינטרנט, התפתחה תופעה של פרסומים העולים כדי לשון הרע באינטרנט. למרות הסברה הרווחת, ולפיה ניתן להיות משולח רסן באינטרנט, הרי שחוק איסור לשון הרע חל גם על פרסומים באינטרנט. בהקשר זה, חשוב לדעת כי ייתכן שישנה אחריות גם לבעלי או מפעילי אתר האינטרנט בו פורסמו הדברים.

 

למשרד יריב – יניב, עורכי דין, ניסיון עשיר בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע, כמו גם בייעוץ שוטף בתחום זה.

קניין רוחני – לרבות תביעות זכויות יוצרים

 

קניין רוחני הוא התחום המשפטי העוסק בזכויות של יוצרים וממציאים  בנכסים שאינם מוחשיים. במסגרת תחום מגוון זה, על ענפיו השונים,  ישנה חשיבות מכרעת להגנה מיידית ובזמן אמת על הבעלות בקניין הרוחני ולשם שמירת מכלול זכויותיו של היוצר.

 

משרד יריב – יניב, עורכי דין, עוסק בענייני זכויות יוצרים, ובתוך כך, בהליכים הקשורים להפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, גניבת עין, ועוד.

בניית אתרים